Vi er en uafhængig og selvstændig kirke, der er tilknyttet Det Danske Missionsforbund (DDM).
DDM består af 25 menigheder.
Sammen har vi et serviceorgan og en landsledelse, som hjælper og vejleder os.
DDM er yderligere en del af International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC).

Vores Vision

At vi gennem et kristent fællesskab hjælper og udruster hinanden til det kald og den tjeneste, som Gud har givet os, idet vi ser os selv som sendt til verden.

Vores lokale vision skal ses i lyset af, at vi alle er en del af en større helhed, hvilket betyder, at vi skal identificere os ud fra, hvad Gud har af planer for netop os.

Vi ønsker at være en levende menighed alle ugens syv dage, ikke bare ved søndagsgudstjenesten, så vi kan møde mennesker der, hvor de er i livet.

Ligesom evangeliet sprænger grænser, ønsker vi at være grænse-overskridende gennem mission.

Kirkernes vision

Der er forskel på vores lokale vision og på kirkernes vision generelt.

Peter Halldorf skriver om kirkens vision:

“Kirken skulle være tegnet på en ny verdensorden, grundet på retfærdighed, fred og glæde. Fyldt af Helligånden var den et genskin af det evige fællesskab mellem Fader, Søn og Ånd. Den er ikke til for sig selv, men for verden. Dens mission er at kalde hele menneskeheden ind i det venskab, som Gud har oprette i Kristus, og som omfatter alt det skabte. Et nyt fællesskab, en ny husstand, som begynder her og nu, og som en dag skal omfatte hele skaberværket.”