Jesper taler over “Fra gammelt til nyt Efs. 4;17-32”