Min lille klumme skrives denne gang med isbjergene, der er kommet frem fra is- fjorden i Illullisat, som bagrund. Jeg har fornøjelsen af at være på arbejdstur til menigheden her. En menighed på størrelse med vores – i nogle fantastiske rammer både hvad angår bygninger og natur.
Efter en sommer, hvor vi forhåbentlig alle har nydt vejret og den frihed fra det daglige, som har været, så begynder efteråret og tiden frem til jul. Jeg har sat ”Åndens fællesskab” som tema for efteråret. Jeg håber, vi kommer omkring det fra mange vinkler og at de forskellige talere tager sig frihed til at give det deres personlige præg.
Jeg ser frem til et efterår med nye udfordringer og muligheder for, at vi sammen kan finde endnu mere af det, Gud har til os. Mit håb er, at vi formår både at styrke fællesskabet og gøre plads til nye i det.
Vi har fået sat gang i Conn3ct. Det kommer vi til at udvikle hen over det næste år sammen med Frikirkerne i Åbenrå og Sønderborg. Vær med til at bede for og give en hånd med til, at det når en masse teenagere/unge i vores del af landet.

Tanker
Vi skal bygge på klippen står der i bibelen. Det har fået ny betydning de sidst dage, hvor jeg har skullet have en træ terrasse og et udhus til at stå fast på en klippeskråning med ca. 45 graders hældning. Blev det ikke ordentlig forankret til klippen, ville det bare skride ned, og den mindste vind ville flytte det. Det blev jo også bygningen, der tilpassede sig klippen og ikke omvendt.
Det er ikke nok, at vi står på klippen, hvis ikke vi er forankret i den. At være forankret i Gud betyder, at vi har et fast ståsted, der på engang holder os fast og giver fundament for, at vi kan bære det, der bliver lagt på os.
Jeg må samtidig erkende, at det er mig, der må indrette mig efter den klippe, jeg bygger på. Med magt og menneskelig kraft kan vi fjerne og tilpasse klippen. Sådan er det ikke i Guds riges fundament. Det er lagt fra Guds side og har den form, det skal have. Hvis vi vil indrette os efter det, får vi det frem, som Gud har tænkt med os.
Jeg glæder mig til at være med til at dele Guds rige med jer hen over efteråret.

Svend