Kære venner

Midt i en tid hvor alting springer ud, og foråret er ved at nærme sig at blive til sommer, får I en lille tankevækker fra mig.
Hvorfor er der ikke blomster på toppen af rundetårn? De tør ikke springe ud…..
Tør du springe ud med det, som Gud har lagt i dig?
Det mod, som det kræver, at blive til det, som vi er tænkt til, tror jeg vi finder i mødet med ham, som skabte os og lagde alt det i os, som vi er. Den grokraft, vi ser omkring os, er lagt ned i alt, der lever og er skabt af Gud. Den er også lagt ned i dig og mig.
Om ikke længe er det pinse, og vi fejrer, at Helligånden kom til jorden og blev givet til os som ham, der følger os dag for dag. Når vi lever med Helligånden i vores liv, skaber det forløsningen af det mod, der skal til, for at vi kan springe ud og gøre verden til et bedre sted at være for dem, der møder os. For at vi kan pege på ham, som har kraften til at skabe nyt og forny det skabte.
At springe ud afslører, hvem du er. Når træerne springer ud og får blade, ser vi, hvilke træer det er. Når blomsten i tulipanen åbner sig, at det er muligt at se farven. Har vi mod til at give til kende, hvem vi er i relationen til hinanden? Vi kan strække os til at dele, om vi er røde eller blå. Men tør du afsløre, om du er gavmild, trofast, overbærende, engageret, osv.?
Når vi begynder at folde os ud i forhold til den verden, vi er en del af, så sker der det, som også sker i naturen. Vi begynder at bære frugt. Det, der bare var en blomst, bliver bestøvet med Guds ånd og kan bære evig frugt. Det, som bare var gjort som en enkel handling, der udtrykte hvem du er, bliver til en evig velsignelse for et andet menneske.
Spring ud som naturen. Lad ikke frygten for ikke at vide, hvor langt der er ned, hindre dig i at leve det ud, som er i dig. Blomstens frygt er jo dybest set ubegrundet. Find frimodigheden – til at være og gøre en forskel – i løfterne om at Gud vil være med dig alle dage.
Bed Gud om at vise dig, hvad du er god til. Bed Gud om at fjerne det, der hindre dig i at bruge det. Bed Gud om at vise dig, hvem der har brug for det. Bed Gud om frimodighed til at handle på det i bøn for og handling over for det menneske, der har brug for, at du springer ud.

Spring ud i stedet for at springe over.
Læs Joh. 15;5. Om at være på træet for at bære frugt.

God sommer til alle.
Kærlig Hilsen
Svend