Rammer for minimering af smitterisiko i Din Frikirke

Menighedsrådet har været i arbejdstøjet, for at indrette kirkens lokaler og planlægge de kommende gudstjenester så vi overholder sundhedsstyrelsens retningslinjer for en ansvarlig genåbning. Det betyder at når vi samles til gudstjeneste eller anden mødeaktivitet i kirken skal nedenstående overholdes:

– Sundhedsstyrelsens almindelige retningslinjer skal overholdes (se opslag i kirken)
– Der skal bæres mundbind ved ankomst og ved bevægelse rundt i vores lokaler (personer over 12 år)
– Hvis du føler dig syg og har Covid-19 symptomer så bliv hjemme fra gudstjeneste
– Brug håndsprit  som er opstillet ved indgangsdøren og i kirkesalen
– Hold afstand til andre med 1 meter undtagen dem som du bor i husstand med
– Ved fællessang skal der holdes 2 meter afstand til andre undtagen dem som du bor i husstand med. (nærmere information på gudstjenesten)
– Undgå håndtryk og kram
– Host eller nys i dit ærme
– Benyt de opstillede servietter på badeværelserne efter håndvask
– Der vil være engangshandsker tilgængelig i kirken

Er du i tvivl omkring ovenstående retningslinjer er du altid velkommen til at henvende dig til mødelederen , præsten eller menighedsrådet

Info om børnekirke i den kommende periode

Vi har talt om nogle retningslinjer og forholdsregler omkring børnekirke. Det har lidt været en udfordring at lave en 100% fast plan, da det jo kan svinge op og ned med antal børn. Men for at imødekomme de krav der er omkring Covid-19, er det besluttet at de små er inde i BK rummet i kirken, og de store er på arealet udenfor.
For forældrene betyder det at I skal huske at medbringe praktisk tøj til de store børn.
Hvis vejret er helt urimeligt eller der kun er 1 eller 2 af de store, så vil behov/mulighed blive vurderet på dagen.
Det er ikke en optimal situation, men vi forsøger så godt vi kan, at navigere i denne tid indtil reglerne ændrer sig.
Medarbejderne i BK får meldinger om lidt flere detaljer når de er på, så vi sikrer at alle er godt informeret om forholdsreglerne.

Se mere på Kirkeministeriets hjemmeside:
https://www.km.dk/covid-19-information