Julehilsen ’14

Kære venner
Er du kommet godt gennem…?

Det spørgsmål får vi helt sikkert alle i løbet af de næste uger. Vi stiller det sikkert også selv angående julen og nytåret.
Vi går igennem livet med alt, hvad det indebærer. Det former og danner os til det, vi er lige nu. Der er oplevelser og mennesker, som kommer ind på vores vej, uden at vi har indflydelse på det. Der er beslutninger, vi træffer, som er vores ansvar, og som vi kan se tilbage på som skelsættende med glæde eller ærgrelse. Men uanset må vi leve med dem.
Om vi kommer godt igennem julen i år, ved vi jo af gode grunde ikke, men det, der har været indtil nu, kan vi jo gøre status over. Jeg oplever en tid, hvor mine valg har stor betydning for, om jeg kommer godt gennem den næste tid. Det er valg i forhold til, hvad jeg gør, og hvad jeg vælger at bruge min tid på. Og hvordan jeg vælger at forholde mig til andres valg. Det er faktisk fantastisk at se, at det betyder noget for mennesker omkring mig, hvilke valg jeg tager. Det er på én gang et ansvar og et privilegium at have den mulighed. Masser af mennesker har ikke den mulighed for at vælge. Mange har ikke set, de har muligheden. Andre igen lukker øjnene for det, fordi det er for svært at tage ansvaret, der følger med at vælge.
Jesus tog det valg at blive en del af os; at forlade alt det, han havde, for at blive vejen til livet med Gud på jorden og i al evighed. Han valgte at træde ind i menneskers liv med den største ydmyghed og med stor autoritet og klarhed vise, hvad livet med Gud er. Han gav dig muligheden for at vælge ham som vejen, sandheden og livet.
At vælge til betyder indimellem, at vi må vælge fra. Giv dig selv den julegave at tage tid til at standse op og blive bevidst om, hvad du vælger at bruge dine muligheder i livet på.
I Josvas bog 24;15 gør Josva det klart, at han vil tjene Herren, og han opfordrer alle til at gøre det samme valg. De ønsker at tjene sammen med Josva, og på den baggrund sender han dem ud på det, der er deres lod (vers 28).
Jesus giver os det samme valg og sender os ud til det, der er vores ansvar. Med ham som forbillede i at møde det ansvar med ydmyghed og klarhed.
Med den udfordring/opmuntring vil jeg ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Svend